Siirry sisältöön

Tanssialan perustutkinto

Suomen kansallisoopperan ja -baletin balettioppilaitos on järjestänyt toisen asteen ammatillista koulutusta vuodesta 1998 alkaen . Oppilaitoksen ammatillinen koulutus perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään koulutuksen järjestämislupaan (OKM/143/531/2017) ja lakiin ammatillisesta koulutuksesta (531/2017).

Ammatillisen perustutkinnon tutkintonimike on tanssija ja tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Tutkinto perustuu Opetushallituksen laatimiin tanssialan perustutkinnon perusteisiin (OPH-2766-2017). Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on antaa laajat ammatilliset perusvalmiudet, jossa yhdistyvät vahva tanssijan ammattitaito sekä yleissivistys. Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, laaditaan jokaisen uuden opiskelija kanssa, heti opintojen alussa. HOKS keskustelussa tunnistetaan ja tunnustetaan mahdollinen aiemmin hankittu osaaminen, laaditaan opiskelija oma henkilökohtainen opintopolku ja määritellään opintoaika tavoitteet ja mm. näyttöjen suoritus tavat ja ajankohdat.

Balettioppilaitos on laatinut ammatillisen koulutuksen toteutussuunnitelman sekä osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman, joista selviää tarkemmin oppilaitoksen tarjoaman koulutuksen sisältö sekä arviointiperusteet.

Tanssialan perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden, joten tutkinnon suorittanut tanssija voi halutessaan jatkaa opintojaan joko tanssin alalla tai muulla valitsemallaan alalla.

Vanhan mallinen Näyttötutkinto on poistunut 2018 voimaan tulleen ammatillisen koulutuksen reformin myötä. Jokainen tanssijan tutkinnon koulutukseen valittu opiskelija käy läpi HOKS keskustelun, jossa hänen henkilökohtainen opintopolkunsa, sen sisältö, kesto ja esimerkiksi näyttöjen suoritusajat, määritellään.

Balettioppilaitos on valtakunnallinen klassisen baletin opetukseen erikoistunut oppilaitos, joka antaa korkeatasoista ja monipuolista tanssitaiteilijan ammattiin tähtäävää koulutusta niin Suomen kansallisbaletin kuin muun suomalaisen ja kansainvälisen tanssitaiteen tarpeisiin. Oppilaitos noudattaa toiminnassaan ylläpitäjänsä Suomen kansallisooppera ja -baletti sr-nimisen säätiön arvoja ja strategiaa.