Skip to Content

Tanssialan perustutkinto

Suomen kansallisoopperan ja -baletin balettioppilaitos on järjestänyt toisen asteen ammatillista koulutusta vuodesta 1998 alkaen. Oppilaitoksessa voi suorittaa tanssialan perustutkinnon (180 osp/3 vuotta) tanssijan koulutusohjelmassa. Ammatillisen koulutuksen valtakunnallisen reformin myötä lukuvuosina 2018-2019 ja 2019-2020 Balettioppilaitoksessa noudatetaan rinnakkain kahta opetussuunnitelmaa, niin että ennen 1.8.2018 opintonsa aloittaneet opiskelijat seuraavat  ja opetussuunnitelma noudattaa Opetushallituksen vuonna 2014 hyväksymiä tutkinnon perusteita ja vuodelle 2015 päivättyä Balettioppilaitoksen opetussuunnitelmaa, ja 1.8.2018 jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat seuraavat Opetushallituksen Tanssialan perustutkinnon perusteet (OPH-2766-2017) sekä Balettioppilaitoksen syksyllä 2018 käyttöön ottamaa toteutussuunnitelma.

Tanssijan koulutus kuuluu Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen toimialaan ja sitä säätelee laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 57-60§ ja valtioneuvoston asetus 673/2017, 14, 15, 26§.

Suomen kansallisoopperan ja -baletin balettioppilaitoksen järjestämä ammatillinen peruskoulutus tuottaa laaja-alaisten perusvalmiuksien lisäksi erikoistuneemman osaamisen klassisessa baletissa ja sen vaatimissa työtehtävissä. Koska kyseessä on toisen asteen ammatillinen koulutus, koulutuksen tehtävänä on antaa laajat ammatilliset perusvalmiudet, jossa yhdistyvät vahva tanssijan ammattitaito sekä yleissivistys.

Tanssialan perustutkinto tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden, joten tutkinnon suorittanut tanssija voi halutessaan jatkaa opintojaan joko tanssin alalla tai muulla valitsemallaan alalla.

Opetus-  ja toteutussuunnitelma  on oppilaitosta sitova asiakirja, jossa määritellään opintojen järjestämiseen liittyvät asiat. Siinä mm. tarkennetaan opintojen osien tavoitteet ja sisällöt. Opetus ja – toteutussuunnitelma luo toimintakehykset niin opintojen järjestämiselle, tavoitteille ja sisällöille kuin opiskelija-arvioinnille, oppilaitosarvioinnille, henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien laatimiselle sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiselle.

Vanhan mallinen näyttötutkinto on poistunut ammattikoulutuksen reformin myötä, mutta Tanssijan tutkinnon voi suorittaa myös lyhyemmässä ajassa kuin kolmessa vuodessa, näyttöperusteisesti. Osaamisen ja opintojen tunnistaminen ja tunnustaminen on lyhyemmän opintoajan peruste. Kaikille ammatilliseen koulutukseen hakeutuville tehdään henkilökohtainen opintopolku, joka perustuu henkilökohtaiseen opinto- ja kehittymissuunnitelmaan (HOKS). Ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osien suorittamista valvoo opetuksen järjestäjä.

Balettioppilaitos on valtakunnallinen klassisen baletin opetukseen erikoistunut oppilaitos, joka antaa korkeatasoista ja monipuolista tanssitaiteilijan ammattiin tähtäävää koulutusta niin Suomen kansallisbaletin kuin muun suomalaisen ja kansainvälisen tanssitaiteen tarpeisiin. Oppilaitos noudattaa toiminnassaan ylläpitäjänsä Suomen kansallisooppera ja -baletti arvoja ja strategiaa.