Skip to Content

Tanssialan perustutkinto

Suomen kansallisoopperan ja -baletin balettioppilaitos on järjestänyt toisen asteen ammatillista koulutusta vuodesta 1998 alkaen. Oppilaitoksessa voi suorittaa tanssialan perustutkinnon (180 osp/3 vuotta) tanssijan koulutusohjelmassa, ja opetussuunnitelma noudattaa Opetushallituksen vuonna 2014 hyväksymiä tutkinnon perusteita (28.10.2014, dnro 82/011/2014).

Koulutus kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen toimialaan ja sitä säätelee ammatillisesta peruskoulutuksesta annettu laki  (630/1998, muutokset 787/2014 ja 246/2015) ja valtioneuvoston asetus (811/1998, muutokset 799/2014 ja 329/2015).

Suomen kansallisoopperan ja -baletin balettioppilaitoksen järjestämä ammatillinen koulutus tuottaa laaja-alaisten perusvalmiuksien lisäksi erikoistuneemman osaamisen klassisessa baletissa ja sen vaatimissa työtehtävissä. Koska kyseessä on toisen asteen nuorisotutkinto, koulutuksen tehtävänä on antaa laaja ammattisivistys, jossa yhdistyvät vahva tanssijan ammattitaito ja yleissivistys.

Tanssialan perustutkinto tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden, joten tutkinnon suorittanut tanssija voi halutessaan jatkaa opintojaan joko tanssin alalla tai muulla valitsemallaan alalla.

Balettioppilaitoksen opetussuunnitelma on oppilaitosta sitova asiakirja, jossa määritellään opintojen järjestämiseen liittyvät asiat. Siinä mm. tarkennetaan opintojen osien tavoitteet ja sisällöt. Balettioppilaitoksen opetussuunnitelma on oppilaitosta sitova asiakirja joka luo toimintakehykset niin opintojen järjestämiselle, tavoitteille ja sisällöille kuin opiskelija-arvioinnille, oppilaitosarvioinnille, henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien laatimiselle sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiselle.

 

 

Näyttötutkinto

Tanssialan perustutkinnon voi Balettioppilaitoksessa suorittaa myös näyttötutkintona. Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta.

Balettioppilaitos on valtakunnallinen klassisen baletin opetukseen erikoistunut oppilaitos, joka antaa korkeatasoista ja monipuolista tanssitaiteilijan ammattiin tähtäävää koulutusta niin Suomen kansallisbaletin kuin muun suomalaisen ja kansainvälisen tanssitaiteen tarpeisiin. Oppilaitos noudattaa toiminnassaan ylläpitäjänsä Suomen kansallisoopperan arvoja, joita ovat korkea taiteellinen laatu, yhteistyö ja vastuullisuus.