Skip to content

koulutus

Ammattikoulutus

tanssialan perustutkinto

Suomen kansallisoopperan ja -baletin balettioppilaitos on valtakunnallinen klassisen baletin opetukseen erikoistunut oppilaitos, joka antaa korkeatasoista ja monipuolista tanssitaiteilijan ammattiin tähtäävää koulutusta niin Suomen kansallisbaletin kuin muun suomalaisen ja kansainvälisen tanssitaiteen tarpeisiin. Oppilaitos noudattaa toiminnassaan ylläpitäjänsä Suomen kansallisooppera ja -baletti sr -nimisen säätiön arvoja ja strategiaa.

Balettioppilaitos on järjestänyt toisen asteen ammatillista koulutusta vuodesta 1998 alkaen. Oppilaitoksen ammatillinen koulutus perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään koulutuksen järjestämislupaan (OKM/143/531/2017) ja lakiin ammatillisesta koulutuksesta (531/2017).

Ammatillisen perustutkinnon tutkintonimike on tanssija ja tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto koostuu ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista. Ammatilliset tutkinnon osat ovat tanssiin liittyviä oppiaineita ja yhteiset tutkinnon osat yleissivistäviä lukio-opintoja. Tanssijan tutkinto perustuu Opetushallituksen laatimiin tutkinnon perusteisiin (OPH-2766-2017, opintonsa ennen 1.1.2022 aloittaneet opiskelijat tai OPH-5061-2021, 1.1.2022 jälkeen opintonsa aloittaneet). Yhteiset tutkinnon osat suoritetaan yhteistyössä Eiran aikuislukion (suomen kieli) tai Tölö Gymnasiumin (ruotsin kieli) kanssa.

Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on antaa laajat ammatilliset perusvalmiudet, jossa yhdistyvät vahva tanssijan ammattitaito sekä yleissivistys. Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS laaditaan jokaisen uuden opiskelijan kanssa heti opintojen alussa. HOKS-keskustelussa tunnistetaan ja tunnustetaan mahdollinen aiemmin hankittu osaaminen, laaditaan opiskelijan oma henkilökohtainen opintopolku ja määritellään opintoaikatavoitteet ja mm. näyttöjen suoritustavat ja ajankohdat. Tutkinnon perusteisiin voi tutustua tarkemmin osiossa liitteet.

Balettioppilaitos on laatinut ammatillisen koulutuksen toteutussuunnitelman sekä osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman, joista selviää tarkemmin mm. oppilaitoksen tarjoaman koulutuksen sisältö sekä arviointiperusteet. Em. suunnitelmat löytyvät liitteet-osiosta.

Tanssialan perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden, joten tutkinnon suorittanut tanssija voi halutessaan jatkaa opintojaan joko tanssin alalla tai muulla valitsemallaan alalla.

Vanhan mallinen näyttötutkinto on poistunut vuonna 2018 voimaan tulleen ammatillisen koulutuksen reformin myötä. Jokainen tanssijan tutkinnon koulutukseen valittu opiskelija käy läpi HOKS-keskustelun, jossa hänen henkilökohtainen opintopolkunsa, sen sisältö, kesto ja esimerkiksi näyttöjen suoritusajat, määritellään.

katso myös