Skip to content

koulutus

Erikoiskoulutus ja kurssit

baletin valtakunnallinen erikoiskoulutus

Balettioppilaitos järjestää myös valtakunnallista baletin erikoiskoulutusta (EK) muualla kuin pääkaupunkiseudulla asuville, lahjakkaille baletin harrastajille. Oppilaitos on mukana pohjoismaisessa kansallisten balettioppilaitosten verkostossa, joka järjestää vuosittain pohjoismaisen balettiseminaarin.

Kurssimuotoinen koulutus on suunnattu 12–15-vuotiaille balettia aktiivisesti harrastaville nuorille, jotka ovat kiinnostuneita baletista ja tanssijan ammatista mutta eivät välttämättä asu pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on, että peruskouluikäiset nuoret voisivat mahdollisimman kauan jatkaa tanssiopintojaan kotipaikkakunnallaan ja erikoiskoulutuskursseilla saada harrastustaan tukevaa lisäopetusta. Erikoiskoulutuskurssi antaa myös valmiuksia mahdollista nuorisoasteelle tai ammatilliseen koulutukseen pyrkimistä varten.

Kurssijaksoja järjestetään 3–4 kertaa vuodessa lähinnä Helsingissä Balettioppilaitoksen tiloissa, ja niiden ohjelmat vaihtelevat. Yksittäisen kurssijakson opetusohjelmaan voi kuulua baletin lisäksi esim. nykytanssia, varvastekniikkaa, karakteritanssia, repertuaaria ja/tai kehonhuoltoa. Opettajina toimivat Balettioppilaitoksen opettajat sekä vierailevat luennoitsijat.

Baletin erikoiskoulutus on maksullista, ja kunkin kurssijakson hinta määräytyy kurssin keston ja laajuuden perusteella.

Kurssilla on kolme tasoryhmää: EK1, EK2 ja EK3. Lukukausien välissä tehdään väliarviointia ja välikarsintaa. Mikäli opiskelijan kehittyminen ei ole toivotun kaltaista, hänen opintonsa voidaan päättää minkä tahansa luokka-asteen jälkeen. Opinto-oikeus ei kuitenkaan katkea kesken lukuvuoden.

Baletin erikoiskoulutukseen pyritään valintakokeen kautta, joka järjestetään vuosittain. Kokeessa voi pyrkiä kaikkiin tasoryhmiin. Voidakseen osallistua kokeeseen tulee oppilaalla olla oman tanssikoulun ja baletinopettajan allekirjoittama todistus suoritetuista tanssin perusopinnoista sekä suositus erikoiskoulutukseen pyrkimistä varten.

Lisätiedot

Kurssin tuotantoassistentti Markku Lehtinen
09 4030 2275 ma–pe klo 15-20
markku.lehtinen[at]opera.fi

EK-OPAS 2023-24 (pdf)

EK-KOULUTUSSÄÄNNÖT-2021-lähtien-toistaiseksi-voimassa (pdf)

katso myös