Skip to content

koulutus

Taiteen perusopetus

balettiluokat B1-B9

Suomen kansallisoopperan ja -baletin balettioppilaitos on valtakunnallinen klassisen baletin opetukseen erikoistunut oppilaitos. Balettioppilaitos tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetusta sekä toisen asteen balettitanssijan ammattiin tähtäävää ammatillista koulutusta. Balettioppilaitos vastaa valtakunnallisesta erityistehtävästään klassisen baletin kouluttajana sekä baletin perinteen ylläpitäjänä ja edelleen kehittäjänä, kouluttaen balettitanssijoita niin Suomen kansallisbaletin kuin muun suomalaisen ja kansainvälisen tanssitaiteen tarpeisiin.

toiminta-ajatus

Balettioppilaitoksen alkuopetusta, ala-astetta ja nuorisoastetta koskeva opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin taiteenperusopetuksen tanssin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin OPH-2069-2017 sekä lakiin taiteen perusopetuksesta (L 633/1998).

Suomen kansallisoopperan ja -baletin balettioppilaitos on osa Suomen virallista koulutusjärjestelmää, ja sen opetus on julkista ja avointa. Suomen kansallisooppera ja -baletti sr on Balettioppilaitoksen opetuksen järjestäjä ja oppilaitos seuraa ylläpitäjänsä arvoja ja strategiaa.

alkuopetus b1–b2

Balettioppilaitos järjestää balettiin orientoivaa alkuopetusta 7–8-vuotiaille lapsille, jossa painottuu oppilaan kokonaisvaltainen luovuuden ja kehontuntemuksen kehittyminen ja kehittäminen. Leikinomainen opiskelu edistää tanssin perustaitoja, ryhmässä toimimisen taitoja ja oppimisvalmiuksia.

Opetuksen päätehtävänä on herättää tanssin ilo ja tukea itseilmaisun ja itseluottamuksen kehittymistä. Opetuksen suunnittelussa otetaan tasapuolisesti huomioon lapsen kehitykseen kuuluvat osa-alueet, baletin erityisvaatimukset ja ikäkaudet. Alkuopetus antaa hyvät valmiudet pyrkiä Balettioppilaitoksen ala-asteen tanssiopintoihin.

ala-aste b3–b6

Balettioppilaitoksessa balettiluokkien B3–B6 taiteen perusopetuksen opinnot tapahtuvat pääsääntöisesti iltapäivisin tai iltaisin koulupäivän jälkeen. Tanssia ala-asteen 3. luokkalaisilla on noin 3–4 kertaa viikossa, useimmiten 60–90 minuuttia kerrallaan. Aluksi vahvistetaan perusliikunnallisia valmiuksia mm. voimistelun ja oheisharjoittelun avulla ja baletin opiskelua lisätään ja taitotasoa nostetaan suhteessa oppilaiden ikä- ja kehitystasoon. Oppilaat esiintyvät oppilaitoksen omissa näytöksissä ja osallistuvat mahdollisuuksien mukaan myös Kansallisbaletin näytöksiin.

nuorisoaste B7–b9

Nuorisoasteen koulutus kestää kolme vuotta. Nuorisoasteen päätteeksi suoritetaan Balettioppilaitoksen taiteen laajan perusopetuksen syventävien opintojen päättötutkinto. Nuorisoasteen tavoitteena on edelleen kehittää oppilaan tanssitekniikkaa, fyysisiä ja psyykkisiä valmiuksia sekä antaa valmiudet pyrkiä klassisen baletin ammatilliseen koulutukseen.

Nuorisoasteen oppilailla on päivittäin balettitunti koulupäivän jälkeen. Baletin tekniikkatunnin lisäksi oppilaat harjoittelevat balettirepertuaari- ja mahdollisuuksien mukaan pas de deux -työskentelyä; opetussuunnitelmaan sisältyy myös kehonhuoltoa ja muiden tanssilajien opetusta. Oppilaat esiintyvät oppilaitoksen omissa näytöksissä ja osallistuvat toisinaan myös Kansallisbaletin näytöksiin. Nuorisoasteen oppilaat voivat käydä haluamassaan yläasteen koulussa.

katso myös