Skip to Content

Kuinka hakea?

Alkuopetuksen, B1-B2 (v. 2016 ja 2017 syntyneet tanssijat) valintakoeinfo 9.4.2024 klo 17 ZOOM-yhteyden avulla. Linkki infoon julkaistaan Balettioppilaitoksen nettisivuilla päivää ennen tilaisuutta. Valintakoe 27.4.2024 klo 9 alkaen Balettioppilaitoksen toimitiloissa. Hakukaavake (tulostettavissa nettisivuilta) tulee toimittaa Balettioppilaitoksen toimistoon 19.4.2024 mennessä. Opetus alkaa syyskuussa.

Ala-asteen koulutuksen, B3-B6 (syksyllä 2024 peruskoulun 3.-6. luokan aloittavat tanssijat) valintakoeinfo 21.3.2024 klo 17 ZOOM-yhteyden avulla. Linkki infoon julkaistaan Balettioppilaitoksen nettisivuilla päivää ennen tilaisuutta. Kaksivaiheinen valintakoe toteutetaan Balettioppilaitoksen tiloissa 18.4.2024.  Hakukaavake (tulostettavissa nettisivuilta) tulee toimittaa Balettioppilaitoksen toimistoon 28.3.2024 mennessä. Hakijat kutsutaan valintakokeeseen hakemusten perusteella.

Nuorisoasteen koulutuksen, B7-B9 (syksyllä 2024 peruskoulun yläasteen 7.-9. luokan aloittavat tanssijat) valintakoeinfo 31.1.2024 klo 17 ZOOM-yhteyden avulla. Linkki infoon julkaistaan Balettioppilaitoksen nettisivuilla päivää ennen tilaisuutta.  Kaksivaiheinen valintakoe toteutetaan Balettioppilaitoksen tiloissa 14.-15.3.2024. Hakukaavake (tulostettavissa nettisivuilta) tulee toimittaa Balettioppilaitoksen toimistoon 16.2.2024 mennessä. Hakijat kutsutaan valintakokeeseen hakemusten perusteella.

Ala- ja nuorisoasteen väliluokille pyrkiminen järjestetään tammikuussa ja elokuussa, mikäli luokilla on tilaa. Elokuun välipyrkimiseen tulee ilmoittautua toukokuun aikana ja tammikuun välipyrkimiseen joulukuun aikana.

HUOM! Lomakkeet-linkistä löydät jokaiselle koulutusasteelle tarkoitetun valintakoelomakkeen.

Ammatillisen koulutuksen valintakoeinfo maanantaina 28.2.2024 klo 17 ZOOM-yhteyden avulla. Linkki infoon julkaistaan Balettioppilaitoksen nettisivuilla päivää ennen tilaisuutta. Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa (www.opintopolku.fi) 19.3.2024 mennessä. Lisäksi hakijan tulee täyttää sivuillamme oleva ilmoittautumislomake ja toimittaa se siinä mainittuine liitteineen Balettioppilaitokselle 19.3.2024 mennessä. Opiskelijavalinnat tehdään soveltuvuuskokeen/koetanssin perusteella, jotka toteutetaan Balettioppilaitoksen tiloissa 7.-8.5.2024. Opetussuunnitelman painotus on klassinen baletti.

Alkuopetus (B1-2)

Valintakokeessa arvioidaan oppilaan liikunnallisia ja tanssillisia valmiuksia, motorisia kykyjä sekä valmiutta toimia ryhmässä. Fyysisiä valmiuksia tarkastellaan valintakokeessa erikseen.

Tarkemmat ohjeet  lähetetään postitse kokeeseen ilmoittautuneille. Oppilaan opiskeluoikeus alkuopetuksen luokilla vahvistuu enintään yhden lukukauden mittaisen koeajan jälkeen. Tytöille ja pojille pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään omat opetusryhmät.

Ala-aste (B3-6)

Ala-aste (B3-6)

Tytöille ja pojille pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan omat opetusryhmät.

VÄLIPYRKIMINEN ALA-ASTEEN MUILLE LUOKILLE

Ala-asteen muille luokille (B4-B6) järjestetään ns. väliluokalle pyrkiminen aina tammikuussa ja elokuussa mikäli ryhmissä on tilaa. Tammikuun välipyrkimiseen tulee ilmoittautua edellisen syyslukukauden loppuun mennessä ja elokuun välipyrkimiseen puolestaan edellisen kevätlukukauden loppuun mennessä. Väliluokalle pyrkijät osallistuvat ko. balettiluokan toimintaan vähintään yhden viikon ajan.  Ala-asteen välipyrkimiseen saattaa myös sisältyä fysioterapeutin tarkastus.

Väliluokalle pyrkijän hakulomake on saataville os. Lomakkeet

Valintakokeessa ala-asteen 3. luokalle hyväksytyllä oppilaalla on oikeus osallistua baletinopetukseen 6. luokan loppuun saakka.

Nuorisoaste (B7-9)

Balettioppilaitoksen nuorisoasteen valintakokeeseen voi osallistua n. 12-15 vuotias tanssinharrastaja. Oppilaalta edellytetään balettitekniikan perustaitojen hallintaa, liikkeen ja musiikin keskinäisen suhteen ymmärtämistä, hyvää liikekoordinaatiota sekä alalle soveltuvuutta. Fyysisiä ominaisuuksia tarkastellaan valintakokeessa erikseen.

Oppilaitokseen haetaan lomakkeella, jonka saa lomakkeet-linkistä. Liitteenä tulee olla jäljennös peruskoulun 6. lk:n lukuvuositodistuksesta tai 6. lk:n viimeisimmästä väliarvioinnista sekä todistukset tanssiopinnoista. Balettioppilaitoksen omien oppilaiden ei tarvitse toimittaa todistuksia tanssiharrastuksesta. Lisäksi hakija laatii noin sivun mittaisen kirjoitelman, jossa hän kertoo itsestään, tanssiharrastuksestaan sekä toiveistaan ja tavoitteistaan tanssin alalla.

Hakemukset on toimitettava Balettioppilaitokseen määräaikaan mennessä os. Helsinginkatu 58, 00251 Helsinki.

Hakemusten perusteella valitaan osallistujat valintakokeisiin, jotka järjestetään Balettioppilaitoksen tiloissa. Tarkemmat ohjeet lähetetään kirjeitse kokeisiin valituille.

Nuorisoasteen väliluokille voi pyrkiä joko tammikuussa tai elokuussa. Tammikuun välipyrkimiseen tulee ilmoittautua edeltävän syyskauden loppuun mennessä ja elokuun välipyrkimiseen edeltävän kevätkauden loppuun mennessä.

Välipyrkimisen kautta oppilaitokseen valituksi tulleella nuorisoasteen oppilaalla on vuoden mittainen koeaika, mikäli oppilas tulee 7., 8. tai 9. luokalle elokuun haussa. Puolen vuoden koeaikaa sovelletaan, mikäli oppilas tulee em. luokille tammikuun haussa.

Ammatillinen koulutus

Balettioppilaitoksessa ammatillisen koulutuksen tanssinopinnot painottuvat pääsääntöisesti klassiseen balettiin.

Ammatilliseen koulutuksen valintakriteereitä ovat riittävät tanssitekniset ja ilmaisulliset valmiudet, fyysinen soveltuvuus sekä alalle koulutettavuus.

Oppilaitokseen haetaan yhteishaussa tai ympärivuotisen jatkuvan haun kautta.

Hakijan tulee täyttää Balettioppilaitoksen oma hakulomake ja toimittaa siinä mainitut liitteet Balettioppilaitokseen hakuajan aikana (löytyy lomakkeet-sivulta). Opetuskieli Balettioppilaitoksessa on suomi.

Mikäli opiskelija on kiinnostunut hakemaan Balettioppilaitoksen opiskelijaksi ympärivuotisen jatkuvan haun kautta, tulee hänen olla ensisijaisesti yhteydessä oppilaitoksen rehtoriin. Rehtori kertoo hakumahdollisuuksista ja kartoittaa yhdessä hakijan kanssa opintojen onnistumisen mahdollisuudet. Kaikki Balettioppilaitoksen opiskelijat valitaan koulutukseen koetanssin / pääsykokeen kautta.