Siirry sisältöön

Balettioppilaitos palaa lähiopetukseen 14.5.

Valtioneuvosto on 4.5. antamassa tiedotteessaan mahdollistanut palaamisen  lähiopetukseen niin ammatillisessa koulutuksessa kuin taiteen perusopetuksessakin.

Balettioppilaitos avaa koulutilansa 14.5.-29.5. väliseksi ajaksi ja palaa lähiopetukseen, seuraten tarkasti opetusministeriön ja THL:n suosituksia opetuksen järjestämisestä.

Koulutyöhön palaaminen on perusteltua, lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi, sekä myös turvallista sen tiedon valossa, joka tällä erää on käytössämme korona-viruksen vaikutuksista lapsiin.

Koulutoimintaan ei sovelleta kokoontumisrajoituksia.

Jotta baletin opiskelu olisi mahdollisimman turvallista, seuraamme seuraavia sääntöjä tarkasti:

  • Balettioppilaitokseen ei saa tulla sairaana, tai edes lievästi oireilevana.
  • Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää. Noudatamme balettitunneilla turvavälejä, vältämme suuria opetusryhmiä, pidämme opetusryhmät toisistaan erillään ja velvoitamme kaikki oppilaamme ja opettajamme seuraamaan  hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Opetushenkilökunnan aikuislähikontaktit rajataan minimiin.
  • Siivousta koulumme tiloissa tehostetaan.
  • Kaikki opetus toteutetaan Leipätehtaan tiloissa. Ooppera talo on suljettu toukokuun ajan.
  • Vanhempia ei poikkeuksellisesti päästetä koulun tiloihin. Mikäli tuot lapsesi balettitunnille, huomaa että lapsen odottaminen Balettioppilaitoksen tiloissa ei ole sallittua.
  • Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä. Balettioppilaitoksessa ei keväällä 2020 järjestetä päättäjäisjuhlaa. Opintonsa päättävät taiteen perusopetuksen oppilaat saavat todistuksen opinnoistaan viimeisellä baletti-tunnillaan, ammatillisille opiskelijoille todistukset jaetaan 29.5., ilman isoa yhteistilaisuutta.

Vaikutukset Balettioppilaitoksen kevään toimintaan:

B1 ja B2 luokkien lukukautta jatketaan 29.5. saakka ja lähiopetus käynnistyy viikolla 20. Opetus toteutetaan perjantaisin julkaistavan lukujärjestyksen mukaan. Lähiopetuksen käynnistyttyä Balettioppilaitoksen opettajat eivät järjestä erikseen etäopetusta.

B3-B9 luokkien lähiopetus käynnistyy 14.5. ja lähiopetus toteutetaan perjantaisin julkaistavan lukujärjestyksen mukaan. Kuitenkin niin, että opetus keskittyy baletin opetukseen, muut oppiaineet jäävät ohjelmasta pois. Lähiopetuksen käynnistyttyä, Balettioppilaitoksen opettajat eivät järjestä erikseen etäopetusta.

Ammatillisen koulutuksen lähiopetus käynnistyy 14.5., kuitenkin niin, että lähiopetuksen piirissä on vain baletin opetus. Muu opetus, kuten teoria-aineet ja lukio-opinnot, järjestetään edelleen etäopetuksena. Muut ammatilliset aineet, jotka vaativat suoraa kontaktia opiskelijoiden välillä, jäävät toukokuun tarjonnasta pois. Ammatillisen koulutuksen opetusryhmien aikataulua myös porrastetaan niin, että opiskelijaryhmät eivät ole pukuhuonetiloissa yhtä aikaa.

Balettioppilaitoksen lukukausi päättyy 29.5. ja Balettioppilaitoksen oma kesäkurssi 29.7.-1.8. toteutetaan suunnitellusti.