Info

_MG_4045

Balettläroanstalten vid Finlands Nationalopera erbjuder grundläggande utbildning inom klassisk balett och yrkesinriktad dansutbildning på andra stadiet. Finlands Nationaloperas stiftelse är huvudman för läroanstalten.

Vid balettläroanstalten studerar sammanlagt närmare 200 barn och unga. Av dem är 30 yrkesstuderande och omkring 150 omfattas av den grundläggande utbildningen.

Den grundläggande utbildningen omfattar nybörjarundervisning för 7−8-åringar, undervisning för 9−12-åringar samt utbildning på ungdomsstadiet avsedd för 13−15-åringar. Därtill tillhandahålls riksomfattande specialutbildning i kursform. Den grundläggande utbildningen är avgiftsbelagd på alla utbildningsstadier.

> Kontakter