Alkuopetus

 

alkuopetus

7–8-vuotiaille

Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitos järjestää balettiin orientoivaa  alkuopetusta 7–8-vuotiaille lapsille. Opetuksen tavoitteena on pohjan luominen myöhempiä tanssiopintoja ja balettia varten. Opinnoissa pyritään perusliikunnan ja leikin kautta kehittämään oppilaan liikunnallisuutta, ketteryyttä, fyysisiä valmiuksia ja musikaalisuutta. Tavoitteena on myös tukea lapsen myönteistä minäkuvaa ja itsetuntoa sekä antaa valmiuksia toimia ryhmässä. Alkuopetus antaa hyvät valmiudet pyrkiä Balettioppilaitoksen ala-asteen tanssiopintoihin. Ilmoittautumiskaavake on saatavilla: Lomakkeet

> Takaisin perusopetukseen