Lomakkeet

Hakulomakkeet

 

Täytä tästä Henkilotietolomake

Poissaololomakkeet

Yhteistyö

Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö on opiskelijan opinnoissa menestymisen kannalta erittäin tärkeää ja pyrimme tekemään tästä yhteistyöstä mahdollisimman avointa ja joustavaa.

Oppilas- ja opiskelijajärjestelmämme Wilma on erittäin tärkeä viestintäkanava opettajien ja huoltajien välillä, joten suosittelemme käymään Wilmassa säännöllisesti, päivittäin. Lisäksi Wilmassa on tärkeitä tiedotteita mm. käytänteistä ja tapahtumista.