Koulutus

Suomen Kansallisoopperan balettilaitoksessa voi osallistua erityyppisiin tanssiopintoihin:

_MG_4045

Toisen asteen ammatillinen peruskoulutus valmistaa tanssialan perustutkinnon suorittaneita tanssijoita. Kolmivuotiset 180 osaamispisteen (osp) laajuiset opinnot antavat valmiudet siirtyä koulutusta vastaaviin tanssin ammattitehtäviin ja jatkokoulutukseen.

Tanssialan näyttötutkinto soveltuu erityisesti tanssin alalla jo toimiville henkilöille, jotka  haluavat itselleen tutkintonimikkeen. Näyttötutkinnossa tutkinnon suorittajan tulee osoittaa hallitsevansa opetussuunnitelman edellyttämät  tiedot ja taidot perustutkinnon eri osa-alueilla. Vuoden valmistavaan koulutukseen haetaan yhteishaun aikaan. Lisätietoja oppilaitoksesta.

_MG_9350

Nuorisoasteen koulutus n. 13–15-vuotiaille kestää kolme vuotta. Koulutus antaa valmiudet pyrkiä klassisen baletin ammatilliseen koulutukseen.

Ala-asteen tanssinopetus 9–12-vuotiaille antaa hyvät valmiudet pyrkiä Balettioppilaitoksen nuorisoasteen tanssiopintoihin.

Ala-asteikäisten tunnit ovat pääsääntöisestiiltaisin tai iltapäivisin. Yhteistyötä on myös Kaisaniemen ala-asteen koulun kanssa.

Balettioppilaitos järjestää balettiin orientoivaa alkuopetusta 7–8-vuotiaille lapsille. Opetuksen tavoitteena on pohjan luominen myöhempiä tanssiopintoja ja balettia varten. Alkuopetus antaa hyvät valmiudet pyrkiä Balettioppilaitoksen ala-asteen tanssiopintoihin.

Alkuopetuksen, ala-asteen ja nuorisoasteen opetus on maksullista ja lukukausimaksun suuruudesta päätetään vuosittain oppilaitoksen johtokunnassa.